• Snelle levering
    Grote voorraad
  • 14 dagen retourrecht
    zorgeloos bestellen
  • Payment 1
  • Payment 6
  • Payment 7
  • Payment 8
  • Payment 10

Privacy

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor NetTrade.

Voortaan wordt die nog beter beschermd door de General Data Protection Regulation – GDPR (Europese Verordening Gegevensbescherming).

Hieronder vindt u onze privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

NetTrade sprl, Rue du Parc Industriel 32, 7822 Ghislenghien, Belgie neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die worden aangeboden door NetTrade.

DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de gegevens die door U werden doorgegeven in kader van de uitvoering van onze diensten. Deze gegevens omvatten: naam, adres, email-adres, bankrekeningnummer en btw-nummer.

HOELANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

De bovenvermelde persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om onze diensten te garanderen (inclusief garanties) en de nodige wettelijke fiscale bewaartermijnen.

WAT WIJ DOEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN

De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Daarom hebben wij geschikte administratieve, technische en materiële maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging. 

MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Gegevens worden niet aan derden verstrekt indien dit niet nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Wij kunnen sommige gevens delen met dienstverleners en overheidsinstanties. Deze dienstverleners zijn ook betrokken bij het uitvoeren van onze overeenkomst.

UW RECHTEN

U hebt onder meer het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op het aanvullen, bijwerken, wijzigen of wissen hiervan.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NetTrade sprl, Rue du Parc Industriel 32, 7822 Ghislenghien, Belgique of via [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Footer wrapper